ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380165
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  380165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านพุเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanphutoie
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพุเตย
ตำบล :
  พุเตย
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-797443
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพุเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09:36:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย


นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน