ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380166
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  380166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกุดไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantakudpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตะกุดไผ่
ตำบล :
  พุเตย
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2503
อีเมล์ :
  takudpaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 20:39:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่


นางอัญชลี นากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน