ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำนารวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380167
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030071
รหัส Obec 6 หลัก :
  380167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำนารวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlamnaruai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านลำนารวย
ตำบล :
  สระประดู่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-797442
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05052509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พช3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 16:03:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำนารวย


นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน