ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380169
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030043
รหัส Obec 6 หลัก :
  380169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpukham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพุขาม
ตำบล :
  พุขาม
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-792717
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:59:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุขาม


นายสิทธิพงษ์ พราหมจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน