ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380170
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030044
รหัส Obec 6 หลัก :
  380170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoksanga school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกสง่า
ตำบล :
  พุขาม
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-792929
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 /05 /2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:38:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสง่า


นายกิตติภณ กรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน