ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380172
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  380172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังไผ่
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-726517
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2496
อีเมล์ :
  banwungpai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไผ่


นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน