ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380173
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  380173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามัคคีพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamakkeepattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านยางสามต้น
ตำบล :
  ภูน้ำหยด
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-725041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  ฺีืBunyong2420@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูน้ำหยด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา


นายชัยวัฒน์ บรรยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน