ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380174
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  380174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูน้ำหยด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphunamyod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านภูน้ำหยด
ตำบล :
  ภูน้ำหยด
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-029293
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูน้ำหยด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08:52:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด


นายกรุณา คำหมู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูน้ำหยด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน