ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380177
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030053
รหัส Obec 6 หลัก :
  380177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรวมทรัพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banruamsub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านรวมทรัพย์
ตำบล :
  ภูน้ำหยด
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  ruamsub56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูน้ำหยด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10:22:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์


นางสมหมาย แพงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน