ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380178
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030054
รหัส Obec 6 หลัก :
  380178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรหมประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpromprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านพรหมประชาสรรค์
ตำบล :
  ภูน้ำหยด
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-760245
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ค. 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังใหญ่-ภูน้ำหยด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูน้ำหยด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน