ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380179
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  380179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังน้อย
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-760182
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2522
อีเมล์ :
  banwangnoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2560 เวลา 22:07:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังน้อย


นายประวิทย์ ติดประมาณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน