ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380180
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030055
รหัส Obec 6 หลัก :
  380180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระที่นั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prathinang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพระที่นั่ง
ตำบล :
  ภูน้ำหยด
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-725020
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูน้ำหยด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:11:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง


นายมนูญ สิงห์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน