ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380181
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  380181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangyaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังใหญ่
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-725014
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 15:02:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังใหญ่


นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน