ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380182
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  380182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองคล้า
ตำบล :
  พุเตย
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-725019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พุเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:11:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคล้า


นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน