ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380183
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  380183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัลลภานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Vullapanusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านยางตอ
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-029301
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2518
อีเมล์ :
  wanrapa.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:19:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัลลภานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน