ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380184
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030068
รหัส Obec 6 หลัก :
  380184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทรทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaithong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไทรงาม
ตำบล :
  วังใหญ่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-760232
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทรทอง


นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน