ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380185
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030016
รหัส Obec 6 หลัก :
  380185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansubsombun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านซับสมบูรณ์
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  0951325687
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:13:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์


นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน