ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380186
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030013
รหัส Obec 6 หลัก :
  380186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัฐประชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rathpachanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซับปางช้าง
ตำบล :
  ซับน้อย
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10:27:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน