ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380187
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030017
รหัส Obec 6 หลัก :
  380187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Potaleyprachasan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพทะเล
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  0918379287
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  photaley@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:57:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์


นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน