ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380189
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  380189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankratumthongprachasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกระทุ่มทอง
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  0969029779
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  kratumthongprachasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13:25:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน