ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380191
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  380191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสงมณีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangmaneewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแสงมณี
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซับสมบูรณ์ซับน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา


นางชุตินันท์ พกานวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน