ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟุบสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380194
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030015
รหัส Obec 6 หลัก :
  380194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟุบสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fubsakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านฟุบสะแก
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  0895199862
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17พฤษภาคม2513
อีเมล์ :
  kanika.epink@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2560 เวลา 18:42:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟุบสะแกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟุบสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน