ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380195
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030056
รหัส Obec 6 หลัก :
  380195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangluk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านวังลึก
ตำบล :
  ภูน้ำหยด
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-760214
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์2515
อีเมล์ :
  banwangluk8@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูน้ำหยด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังลึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน