ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380196
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030008
รหัส Obec 6 หลัก :
  380196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านซับน้อย
ตำบล :
  ซับน้อย
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-726122
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซับสมบูรณ์-ซับน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับน้อย


นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน