ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380203
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030001
รหัส Obec 6 หลัก :
  380203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโคกปรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbankrokprong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านโคกปรง
ตำบล :
  โคกปรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-926680
โทรสาร :
  056-926680
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2501
อีเมล์ :
  ch_khokprong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:41:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง


นางลออ เกตุขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน