ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับอีลุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380205
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  380205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับอีลุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansubelum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซับอีลุม
ตำบล :
  โคกปรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-760238
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  bansubilum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:14:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับอีลุม


นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับอีลุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน