ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380206
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030059
รหัส Obec 6 หลัก :
  380206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNURNSAARD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสง่า
ตำบล :
  ยางสาว
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  0862092711
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2512
อีเมล์ :
  bnsobec@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางสาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 01:05:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด


นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน