ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380208
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030057
รหัส Obec 6 หลัก :
  380208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaosoogratbumroung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเขาสูง
ตำบล :
  ยางสาว
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  0836299797
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  turakarn61@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาวิชาการ น้ำร้อน - ยางสาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลยางสาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง


นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน