ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเดือด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380210
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  380210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเดือด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namduad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านน้ำเดือด
ตำบล :
  โคกปรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-760237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  bannamduadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11:22:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเดือด


นายชำนาญ อินทรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเดือด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน