ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380212
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  380212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Boh Rang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบ่อรัง
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056920090
โทรสาร :
  056920090
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  bohrang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อรัง


นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน