ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380213
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  380213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองโป่ง
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  0892728611
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  bannongpong2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:31:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง


นายวุฒิเชษฐ หมายชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน