ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380215
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  380215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่วิไลวัลย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaiwilaiwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านใหม่วิไลวัลย์
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  092-4259962
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Banmaiwilaiwan2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:20:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์


นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน