ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380216
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030037
รหัส Obec 6 หลัก :
  380216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองบัวทอง
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056026661
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ธันวาคม 2521
อีเมล์ :
  bannongbuathong.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07:09:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง


นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน