ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380217
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  380217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไม้สอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongmaisor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองไม้สอ
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-726492
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2484
อีเมล์ :
  pratal0101@pbecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:30:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ


นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน