ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380218
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  380218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsakea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองสะแก
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/11/2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:38:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะแก


นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน