ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380220
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030031
รหัส Obec 6 หลัก :
  380220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMRON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำร้อน
ตำบล :
  น้ำร้อน
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 12:26:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน


นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน