ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380221
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030027
รหัส Obec 6 หลัก :
  380221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกสำราญ
ตำบล :
  น้ำร้อน
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-726474
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ


นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน