ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380223
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030060
รหัส Obec 6 หลัก :
  380223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokgruad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโคกกรวด
ตำบล :
  ยางสาว
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-724348
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางสาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:37:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกรวด


นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน