ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะแบก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380226
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030061
รหัส Obec 6 หลัก :
  380226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับตะแบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansubtabak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านซับตะแบก
ตำบล :
  ยางสาว
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  095-6411642
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 /12/2521
อีเมล์ :
  Subtabak2521@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อน -ยางสาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางสาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับตะแบก


นายชาคริต โพธิปิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน