ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380227
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  380227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมาบสมอสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mabsamor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านมาบสมอ
ตำบล :
  ท่าโรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  062-2629514
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี


นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน