ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380228
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030062
รหัส Obec 6 หลัก :
  380228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับกระโซ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subkraso
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านซับกระโช่
ตำบล :
  ยางสาว
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-209295
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  subkaso@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร.ร.บ้านซับตะแบก,ร.ร.บ้านน้ำอ้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางสาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  42 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:47:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับกระโซ่


นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระโซ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน