ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380229
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  380229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำอ้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namaom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านน้ำอ้อม
ตำบล :
  ยางสาว
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  0616296946
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  namaomschool2528@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางสาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม


นางวิลาวัลย์ พันโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน