ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380230
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030109
รหัส Obec 6 หลัก :
  380230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubansritep
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-799053
โทรสาร :
  056799716
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/10/2497
อีเมล์ :
  anubansrithep@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)


นายคมสัน คุ้มทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน