ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380231
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  380231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระกรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sargruad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระกรวด
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-755263
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:51:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระกรวด


นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน