ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380232
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030111
รหัส Obec 6 หลัก :
  380232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกหิน
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700695
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/07/2500
อีเมล์ :
  kohokhinschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:08:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหิน


นายชูชาติ แสงภูพาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน