ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380233
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030100
รหัส Obec 6 หลัก :
  380233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไม้ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tamaitong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าไม้ทอง
ตำบล :
  ศรีเทพ
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-760221
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไม้ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน