ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380235
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  380235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wangkhon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านวังขอนพัฒนา
ตำบล :
  คลองกระจัง
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  088-2863419
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  Wangkhon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกระจัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 13:37:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขอน


นายชาตรี ตรีภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน