ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380236
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030085
รหัส Obec 6 หลัก :
  380236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านนาสวรรค์
ตำบล :
  คลองกระจัง
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700612
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกระจัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 04:25:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์


นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน