ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380237
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  380237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANKHOKSA-AD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-799227
โทรสาร :
  056799227
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  khoksaad_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด


นายทวี บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน