ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380238
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  380238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับหินเพลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBan Sap Hin Phloeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านซับหินเพลิง
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-762016
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:01:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับหินเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหินเพลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน